DK DK

autotest-sante.com: autotest de dépistage du VIH


Bestil online  her

autotest VIH®

I Danmark blev der rapporteret 277 nye tilfælde af HIV* i 2015. Risikoen for smitte er stadig reel.

Foretag testen derhjemme!

autotest VIH® er en STD hurtig test, du kan foretage derhjemme.

autotest VIH® er tilgængelige på apoteker eller på deres hjemmesider og udstedes uden recept.

autotest VIH® er pålidelig til påvisning af en HIV-infektion opstået mindst 3 måneder forinden takket være en blodprøve taget fra spidsen af fingeren.

 • Foretag testen hjemme konfidensielt
 • Let at bruge (3 trin - 5 minutters håndtering)
 • Resultater på 15 minutter

 

* HIV er den virus, der er årsag til AIDS.

  

    

 

Hvem ?

autotest VIH® er for mennesker som ønsker at kende deres HIV-status.


Nogle mennesker lever med HIV og ignorere deres positive status. Det er farligt for deres helbred og fremmer spredningen af virus.

 

Risikoen for smitte er stadig en realitet i Danmark.

 

Nogle grupper af personer er mere udsatte for HIV smitte, fordi de er fra et område med høj forekomst eller på grund af usikre fremgangsmåder. De bør testes regelmæssigt(1).

 

(1) Fil « autotests de dépistage de l'infection par le VIH », Haute Autorité de Santé. Marts 2015

 

Hvorfor ?

I øjeblikket er der ingen vaccine til forebyggelse af HIV-infektion. Der findes imidlertid behandlinger for det inficeret individ, der kan reducerer risikoen for overførsel betydeligt.


autotest VIH® er et supplerende redskab til den aktuelle screening program(2).


autotest VIH® er nyttig og fortrolig for personer, der ønsker at kende deres HIV-status ved en HIV eksponering på mere end 3 måneder.

 

I tilfælde af et positivt resultat, og efter en bekræftende lab test vil screening gøre det muligt at behandle personen. Jo tidligere behandlingen, jo højere forventet levealder.

 

I tilfælde af et negativt resultat, er personen sandsynligvis ikke smittet med HIV, og kan blive forsikret om hans / hendes status, hvis den sidste HIV risikotag skulle forekomme mindst 3 måneder forinden.

 

(2)Fil « autotests de dépistage de l'infektion par le VIH », Haute Autorité de Santé. Marts 2015

 

Hvordan?

 

autotest VIH® er en blodprøve, baseret på immunkromatografisk assay.

 

 autotest VIH® kræver ikke andet end indholdet i det specifikke kit.


 autotest VIH® sker derhjemme, konfidentielt.


 I virkeligheden, med en dråbe blod taget fra spidsen af fingeren, autotest VIH® fremhæves tilstedeværelsen af antistoffer anti-VIH-1 og / eller anti-VIH-2.

autotest VIH® er til salg i Danmark og på deres hjemmeside, udstedes uden recept.

Spørg dit apotek.

Brugeren vil finde følgende i boksen:

 • Illustrativ bruger vejledning 
 • En sikker lancet til at få en dråbe blod
 • En testanordning med integreret prøveudtagning ordning som fremhæver tilstedeværelsen af antistoffer anti-VIH-1 og / eller anti-VIH -2
 • Et bandage.

Indhentning og aflæsning af resultet af autotest VIH® er let. Resultatet vises i form af en linje, efter kun 15 minutter. Hvis du er i tvivl, konsultere en læge.

 

 

 


Funktion og ydeevne

Emballage : Enkelt bruger test

Opbevaring : mellem +8 til +30 ° C

Prøve type: 2,5 mikroliter kapillærblod

Følsomhed(3) : 100% af HIV-positive personer i denne undersøgelse opnåede et korrekt resultat med denne test.

Specificitet(3): 99,8% af HIV-negative personer i denne undersøgelse opnåede et korrekt resultat med denne test.

Pålidelighed: En praktiske undersøgelse af behandlingen med denne test af lægefolk viste, at over 99,2% af deltagerne opnåede et fortolknings resultat og i over 98,1% blev resultatet fortolket korrekt. Positive resultater blev fortolket korrekt i 100% af tilfældene.

Interferens: Der er ikke observeret nogen signifikant interferens ved undersøgelse af prøver der indeholder stoffer eller nuværende medicinske tilstande, med potentiale for at påvirke resultaterne af denne test.


 Vinduesperioden (serokonversionen) af autotest VIH® op til tre måneder, betyder at der ikke kan påvises HIV-infektion tidligere end tre måneder efter testen.

 

(3) Undersøgelser af 503 personer (følsomhed) og 2051 mennesker (specificitet) fra USA og EU

 


Spørgsmål & svar

Hvilken type screeningstest tilhører autotest VIH® ?

autotest VIH®er en STD hurtig test. Det er en unit test, med subjektiv visuel aflæsning, hvis håndtering er let, og resultatet vises hurtigt (15 minutter). Det bør udføres på en prøve af frisk indsamlet kapillarblod.

I dag kan en STD detektere VIH-1 og VIH-2-antistoffer. Sundhedspersonale og uddannet personale kan bruge en STD på deres arbejdsplads.

Et negativt resultat kan ikke fortolkes, hvis den sidste HIV risikotagen forekom mindre end 3 måneder forinden. Et positivt resultat med en STD bør bekræftes af en lab ELISA (4. generation).

 

Hvem er bekymret med autotest VIH®?

I hvilken alder kan jeg tage en autotest VIH®?

Hvad er de tekniske funktioner i testen?

Hvad er pålideligheden af HIV selv- test?

Er det muligt at påvise VIH-1 og VIH- 2 med autotest VIH® ?

Er autotest VIH® omfattet af den sociale sikkerhed?

Hvor lang tid efter at have tage en risiko kan autotest VIH® betragtes som pålidelig?

Hvad er de bedste betingelser for at udføre autotest VIH®?

Hvor lang tid har jeg til autotest VIH® testen efter åbningen af folieposen indeholdende testmaterialet?

Kan jeg bruge autotest VIH® hvis udløbsdato er trykt på emballagen er udløbet?

Hvordan kan jeg være sikker på, at håndteringen er rigtigt, og resultatet er ikke forkert?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har problemer under håndteringen af autotest VIH®?

Jeg har lige købt min autotest VIH®, har jeg brug for ekstra tilbehør ?

Kan jeg genbruge den samme autotest VIH®?

Når testen er færdig, hvad kan jeg gøre med den brugte autotest VIH®?

Hvad kan jeg gøre, hvis min test er usikkert?

Hvad betyder et positivt resultat betyder ? Hvad skal jeg gøre?

Hvad betyder et negativt resultat? Hvad skal jeg gøre?

Er der en telefonisk assistance til oplysninger om autotest VIH®

Kan autotest VIH® opdage andre seksuelt overførte infektioner eller smitsom leverbetændelse?

Resultatet af min HIV selv-testen er negativ; kan jeg stoppe brugen af kondomer?

Kunne resultatet af autotest VIH® ændres ved at tage medicin?

Kan jeg bruge HIV selvtest til at følge effekten af min antiretroviral behandling?

 Kan en tredjepart blive inficeret ved håndtering af en brugt HIV self-test?

Hvor kan jeg finde en liste og kontaktoplysninger til de forskellige virksomheder, der yder rådgivning, support, lægehjælp og psykologisk rådgivning ?

 

Adva rsler og forsigtighedsregler

 • autotest VIH® er udelukkende beregnet til privat brug som hiv-selvtest og må ikke bruges til anden form for diagnostik eller andet formål under nogen omstændigheder.
 • autotest VIH® må kun bruges med frisk fingerprik-blod, som samles i henhold til vejledningen i denne indlægsseddel. Denne test må ikke bruges med serum- eller plasmapræparater.
 • Opbevar selvtesten i original emballage på et køligt og tørt sted ved 8-30°C. Undgå direkte sollys.
 • autotest VIH® er kun til engangsbrug. Den skal bruges ved 18-30°C. Må ikke bruges igen.
 • Foliepakken, som indeholder selvtesten, skal først åbnes, når du er klar til at udføre testen.
 • Denne selvtest er ikke beregnet til brug ved monitorering af personer, som modtager antiretroviral behandling.
 • Personer, som bruger denne selvtest, bør rådføre sig med deres læge, før de træffer medicinske beslutninger, uanset om testresultatet er negativt eller positivt.
 • Falsk positive resultater (0,2% ifølge undersøgelser af testens specificitet) eller falsk negative resultater kan forekomme i følgende situationer: ved hiv-smitterisiko inden for de seneste 3 måneder, før testen udføres (vinduesperiode), ved alvorlig immundefekt, ved infektion med en sjælden variant, og blandt hiv-positive, som modtager antiretroviral behandling.
 • Hvis testen ikke opbevares eller bruges korrekt i henhold til forskrifterne, kan testresultatet være ukorrekt.
 • Selvtesten må ikke bruges, hvis emballagen er brudt eller beskadiget.
 • Selvtesten må ikke bruges, hvis udløbsdatoen på emballagen er overskredet.
 • For hjælp til udførelse af test, tolkning af resultat eller andre sporgsmal relateret til HIV, vengligst AIDS FONDET kontakt: 33 91 11 19. Åbningstid mandag til fredag fra kl. 10 - 14; info@aidsdondet.dk; www.aidsfondet.dk
 • Selvtesten med tilbehør bør opbevares uden for børns rækkevidde, da komponenterne kunne være farlige ved indtagelse.
 • autotest VIH® er ny måde at teste for hiv, som kan bruges som et supplement til andre eksisterende testmetoder. autotest VIH® kan kun påvise en hiv-infektion og kan derfor ikke bruges til at påvise andre kønssygdomme.

 • AAZ-LMB fraskriver sig ethvert ansvar for brug, distribution eller udførelse af autotest VIH® eller nogen af dens komponenter, og for enhver skade eller tab, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af enhver mangelfuld eller ukorrekt brug af autotest VIH®, hvor de anvisninger og begrænsninger for anvendelse, som anføres i den gældende brugsanvisning, ikke følges omhyggeligt.

 

Juridisk information

DCE-mærket engangsbrug in vitro diagnostisk test

Produkt pålydende: Autotest VIH® (ref: AS-VIH-0 13)

Formål : Autotest VIH® bruges til HIV selv -testing af en læge i privat praksis.

God brug: Denne selv-test er pålidelig til at påvise en HIV-infektion forekom mindst 3 måneder forinden. I tilfælde af gentagne ubestridte resultater, konsulter en læge.

Instruktioner: Omhyggeligt læse alle de medfølgende instruktioner før anvendelse af testen og evt. konsultere en farmaceut på apoteket.

Fremstillet af:


AAZ-LMB

43 rue de Bellevue

92100 Boulogne-Billancourt - Frankrig


Advarsel : Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte en læge.

Denne diagnostiske medicinsk test er et reguleret sundhedsprodukt, der er CE-mærket i henhold til gældende regler.

Internal page reference : AAZ.AV.15-E

ANSM: 15/04/AAZAVIH/GP/002

16/10/17